RADIO BUSINESS ELEVATION SHOW (ENG): LEAD WITH LOVE OR LEAD WITH FEAR?

Zouden we het beste altijd liefde in kunnen zetten in plaats van angst voor persoonlijke, zakelijke of politieke vooruitgang? Moeten we kwaliteiten als integriteit, liefde en vrede aanmoedigen in plaats van angst inzetten om macht te krijgen, zoals in Machiavelli's 16e-eeuwse leer ‘De Prins’? Of moeten we onze kinderen en studenten zowel dubieuze als eervolle kwaliteiten bijbrengen om te overleven in de 21e eeuwse ‘Game of Thrones’? Host Chris Cooper van de Business Elevation Show op Voice America bespreekt dit uitdagende en actuele onderwerp samen met Roelien Bokxem van PresenceAtWork en andere experts in deze aflevering.

Deze radioshow is in het Engels.

LUISTER